Asbaragws FD (Gwyrdd)

  • FD Asparagws Gwyrdd, FD Edamame, FD Sbigoglys

    FD Asparagws Gwyrdd, FD Edamame, FD Sbigoglys

    Mae asbaragws yn isel mewn calorïau ac mae'n isel iawn mewn sodiwm.Mae'n ffynhonnell dda o fitamin B6, calsiwm, magnesiwm, a sinc, ac yn ffynhonnell dda iawn o ffibr dietegol, protein, beta-caroten, fitamin C, fitamin E, fitamin K, thiamin, ribofflafin, rutin, niacin, asid ffolig , haearn, ffosfforws, potasiwm, copr, manganîs, a seleniwm, yn ogystal â chromiwm, mwynau hybrin sy'n gwella gallu inswlin i gludo glwcos o'r llif gwaed i gelloedd.